KUNTAVAALIHAASTATTELU: AMANDA PASANEN, VIHREÄT

KUNTAVAALIHAASTATTELU: AMANDA PASANEN, VIHREÄT

Amanda Pasanen on vihreä kuntavaaliehdokas, varavaltuutettu, ja ympäristötieteiden opiskelija Helsingistä.

” Ympäristökriisien torjuminen on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. “

– Pasanen nettisivuillaan http://www.amandapasanen.fi/

Amanda Pasanen lähti mukaan politiikkaan päästäkseen tekemään jotain ihmisen aiheuttamalle ilmastonmuutokselle, luontokadolle ja yhteiskunnan eriarvoisuudelle. Ympäristötieteilijänä Pasaselle on tärkeää etsiä keinoja, joilla muuttaa elämäntapaamme kestävälle pohjalle.

Kuinka aiot suojella oman kuntasi/kaupunkisi vesistöjä?

Helsingissä tulee suojella Itämerta ja kunnostaa virtavesiä.Meren ja virtavesien välisiä yhteyksiä tulee parantaa poistamalla kalojen kulkuesteitä ja kunnostamalla kaupunkipuroja. Itämeren ravinnekuormitusta ja roskaantumista tulee vähentää hyvällä hulevesisuunnittelulla ja edistämällä kasviperäistä ruokavaliota julkisessa ruokailussa. Ympäristökasvatuksella ja kaupunkilaisten infoamisella kaupunkivesistöjen ja Itämeren monipuolisesta ja arvokkaasta eliöstöstä on myös tärkeä rooli vesistöjen suojelemisessa.

Kuinka parantaisit ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta kunnassasi?

Ympäristökasvatuksen tulee olla vahvasti läsnä läpi koko koulutuspolun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Päiväkotien lähellä tulee olla viheralueita ja päiväkotien pihoja tulee suunnitella siten, että ne sisältävät erilaisia viherelementtejä, jotka vahvistavat lasten immuunipuolustusta ja tuovat luonnon lähemmäs myös kaupungissa. Teimme aiheesta myös aloitteen Emma Karin kanssa: https://www.helsinginvihreat.fi/2020/10/22/vihrea-aloite-tuodaan-metsa-paivakoteihin/ Ympäristötietoisuutta on lisättävä myös lisäämällä luontopolkuja ja opastusta arvokkaista luontoalueista. Kaupungin sivuilla tulee myös olla kattavasti tietoa Helsingin arvokkaasta luonnosta ja retkikohteista.

Koetko ympäristökasvatuksen tärkeäksi kouluissa? Miten edistäisit sitä?

Ympäristökasvatuksella on todella suuri merkitys siinä, miten ihmiset oppivat pienestä pitäen arvostamaan luontoa ja ymmärtämään omaa riippuvuutta luonnosta. Ihminen on osa luontoa ja tämä unohtuu meiltä aivan liian usein. Koulujen opetussuunnitelmista ei päätetä kuntatasolla, mutta esimerkiksi Helsingin omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa voisi ympäristökasvatus näkyä vielä vahvemmin. Koulujen ympäristökasvatusta tulee myös edistää erilaisin ohjelmin ja kampanjoin, joissa tarjotaan kouluille mahdollisuus sisällyttää ympräistökasvatusta koululaisten arkeen. Vihreä lippu -ohjelma on tästä todella hyvä esimerkki. 

Miten kouluissa pitäisi vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta?

Syömällä kasviperäistä ruokaa oletusvaihtoehtona kaikessa ruokailussa. Kaikissa julkisissa hankinnoissa, myös kouluissa, tulee huomioida ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.

Asettele tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat (ilmastonmuutos/luonto, työllisyys, talous, terveydenhuolto, koulutus). Voit halutessasi perustella.

  • Ilmastonmuutos/luonto
  • Terveydenhuolto
  • Koulutus
  • Työllisyys
  • Talous

Terveydenhuollon ja koulutuksen olisi myös voinut laittaa ylimmäksi, sillä jos ihmisellä ei ole elämän perusasiat kunnossa eikä koulutusta, ei hän välttämättä ymmärrä tai jaksa välittää ympäristöstä. Ajattelen kuitenkin että luonto toimii kaiken ihmistoiminnan perustana ja sen painoarvon tulisi näkyä paremmin kaikessa päätöksenteossa. Luonto ja ilmastoa on kuitenkin suojeltava aina sosiaalisesti kestävällä tavalla, eli pitämällä huolta ihmisten hyvinvoinnista ja siitä ettei ihmisten välinen eriarvoisuus lisäänny. Talous ja työllisyys luovat meille ihmisille mahdollisuuden ansaita elantomme ja nekin lepäävät aina elinkelpoisen ympäristön varassa.

Tietoisku Vihreiden kuntavaaliohjelmasta:

Vihreillä on Vasemmistoliiton lisäksi kattavin ja yksityiskohtaisin kuntavaaliohjelma ympäristöasioiden suhteen. Vihreiden kuntavaaliohjelmassa huomioidaan nuoret ja luetellaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on parantaa ympäristön tilaa sekä saavuttaa kunnan ilmastotavoitteet.

Vihreät puhuvat kuntavaaliohjelmassaan energiantuotannosta, liikenteestä, kiertotaloudesta, julkisesta ruokailusta sekä luonnon monimuotoisuudesta. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi Vihreät suosivat julkista ja kevyttä liikennettä sekä biokaasu- ja sähköautoja. Ruokahankinnoissa he haluavat suosia luomu- ja lähiruokaa sekä vähentää eläinperäisten ruokien kulutusta.