WWF Nuoret 2022

WWF Nuoret 2022

WWF Nuoret on ryhmä vapaaehtoisia, jotka ovat mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa WWF Suomen kanssa kestävään ruoan kulutukseen liittyviä projekteja. WWF Nuoret järjestää kampanjoita, tapahtumia ja innostaa tuhannet suomalaiset nuoret mukaan tekemään arjessaan kestäviä valintoja ja syömään ympäristöystävällisempää ruokaa. WWF Nuorten tavoitteena on inspiroida ihmisiä vaikuttamaan ruokavalinnoillaan – ja samalla tehdä siitä helppoa ja hauskaa. Ruokavalinnoilla on merkitystä, sillä ne muodostavat merkittävän osan jokaisen ihmisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Haluammekin innostaa suomalaisia nuoria kasvisruoan pariin, kannustaa vähentämään lihankulutustaan sekä pohtimaan ruokavalintojen merkitystä.

WWF Nuoret on toiminut Helsingissä vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2019 WWF Nuorten ryhmä laajeni ensimmäistä kertaa myös Turkuun ja Tampereelle, missä toiminta jatkuu edelleen nyt vuonna 2022. Tällä hetkellä WWF Nuorissa onkin mukana reilut 40 yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunutta nuorta. Järjestämme kaupunkikohtaisia kokouksia sekä koko WWF Nuorten ryhmän välisiä tapaamisia. WWF Nuorten toiminta on myös jakautunut eri projekteihin, joissa kaikki pääsevät vaikuttamaan omien kiinnostuksen kohteidensa kautta ja jotka koostuvat eri kaupunkien ihmisistä. Vaikuttamisen lisäksi WWF Nuorten toiminnassa pääsee tutustumaan uusiin, samanhenkisiin ihmisiin eri puolilla Suomea.

Seuraavan kerran WWF Nuoriin voi hakea vuoden 2022 loppupuolella.
Lisätietoja WWF Nuorten toiminnasta: sanna.palvanen@wwf.fi. Voit seurata WWF Nuorten toimintaa myös Instagramissa @wwfnuoret.

 

Alla olevassa kuvassa on aloja, joilta WWF Nuoret ovat – kuten huomaat, meillä on osaamista monelta alalta!

 

WWF Nuoret ovat olleet monessa mukana vuosien varrella. Tässä muutama esimerkki siitä, miten toiminnalla on päästy mukaan vaikuttamaan:

 

Youth Summiteja Saksassa, Itävallassa ja Rovaniemellä

Youth Summit Saksa 2018.

Jokaisella Youth Summitilla on ollut oma teemansa. Itävallassa syksyllä 2017  ensimmäisen WWF Nuorten aiheeksi muodostui ylikulutuspäivä, kun taas Saksassa syksyllä 2018 teemana oli muovi. Näihin Summiteihin kerääntyi nuoria ja WWF:n työntekijöitä Itävallasta, Saksasta, Sveitsistä, Ruotsista, Ukrainasta, Turkista, Kiinan Hong Kongista ja Belgiasta ja Suomesta.

Rovaniemen Norvajärvellä syksyllä 2018 järjestetty Arktinen Youth Summit oli näistä poikkeava. Sen tarkoituksena oli edistää yhteistyötä arktisen alueen nuorten välillä ja saada alulle nuorten vaikutustyö arktisen biodiversiteetin hyväksi. Järjestäjinä olivat arktisen neuvoston biodiversiteettityöryhmä CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) sekä WWF Suomi. Arktinen neuvosto on kansainvälinen yhteistyöelin arktisten valtioiden ja alkuperäisyhteisöjen välillä, joka pyrkii tukemaan kestävän kehityksen toteutumista ja ratkaisemaan arktiseen ympäristöön ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyviä ongelmia. CAFF:n ja WWF:n mukaan nuorten osallistaminen on tärkeää.

Arktiseen Youth Summitiin osallistui 36 nuorta lähettilästä kaikista kahdeksasta arktisesta maasta, kolmesta Arktisen neuvoston tarkkailijamaasta sekä eri arktisten alkuperäiskansojen yhteisöistä. Arktisia valtioita, jotka ovat kokonaan tai osittain arktisella alueella, ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Venäjä, Kanada, Yhdysvallat (Alaskan osavaltio) sekä Grönlanti (Tanska). Tarkkailijamaista mukana olivat Intia, Singapore ja Saksa. Joukossa oli paljon alkuperäiskansojen edustajia, esimerkiksi saamelaisia eri puolilta Saamenmaata.

– Olen ollut mukana WWF Youth Summitissa Itävallassa ja Saksassa, joissa on ideoitu ja suunniteltu yhteisiä projekteja eri maiden WWF Nuorten kesken. Olen saanut niistä mahtavia kansainvälisiä suhteita ja oppinut muista maista, niiden kulttuureista ja ihmisistä sekä eri maiden tavoista toimia. Olen tavannut myös alkuperäiskansojen ihmisiä, mikä on tuonut aivan uuden kuvan ympäristön suojeluun erityisesti Arktisilla alueilla.
– Fanny Aapio

 

Puhe Arktisten maiden ulkoministereille Rovaniemellä toukokuussa 2019

Artic Youth Summit Ambassadorit pääsivät pitämään puheen Rovaniemen ministerikokouksen lounastilaisuuteen keväällä 2019. Myös WWF Nuoria oli mukana Suomen Ambassadoreissa. Ministerikokous päätti Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ja puheenjohtajuus siirtyi Islannille. Ministerikokousta päästiin seuraamaan läheltä ja samalla vetoamaan ministereihin suoraan puheen avulla. Puheessa vaadittiin tiukempia toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, arktisen biodiversiteetin suojaamiseksi ja parannusta alkuperäiskansojen tilanteeseen. Toiveena oli, että nuoret saisivat enemmän vaikuttamismahdollisuuksia ja että nuoria kuultaisiin vastaavissa tilaisuuksissa jatkossakin.

– Ministerikokouksen lounastapahtumassa puhuminen oli yksi WWF Nuorissa työskentelyni kohokohdistani. Oli upeaa, että nuorille annettiin mahdollisuus puhua suoraan ministereille. WWF Nuorissa tehdyn poliittisen ja kansainvälisen työn kautta olen kokenut muutaman oivalluksen. Puhujia on monen tasoisia, jopa valtionpäämies- ja ministeritasolla, ja siksi omaa suoritustaan ei pidä hävetä eikä turhaan jännittää. Se ei varmasti mene niin huonosti, että se jäisi huonoudessaan kenenkään mieleen. En siis juuri jännittänyt puheosuuttani, vaan ilokseni pystyin nauttimaan tilanteesta. Oli hieno kokemus olla opiskelijana edes hyvin pieni osa sitä kaikkea.
– Julia Wright

 

Konkreettisia ympäristötekoja

Ilmastomarssi 2019. Kuva Sara Saukkonen.

WWF Nuorissa pääsee myös konkreettisten tekojen pariin. WWF Nuoret päivittävät ja luovat sisällön itse internetsivuilleen ja sosiaalisen median kanavilleen. Erilaisissa tapahtumissa on oltu vuosien varrella mukana ja tapahtumia on myös järjestetty itse esimerkiksi Earth Hourin aikaan. Myös esiintyjäkokemusta ja puhujan taitoja pääsee halutessaan harjoittamaan toiminnassa. WWF Nuorissa pääsee tekemään konkreettista ympäristötyötä yhdessä muiden nuorten kanssa.

– Työskentely WWF Nuorissa on toiminut loistavana tapana käsitellä omaa maailmantuskaa ja kanavoida se konkreettiseksi tekemiseksi ja toiminnaksi. Samalla olen oppinut konkreettisia taitoja nettisivujen ylläpitämisestä, tapahtumien järjestämisestä ja ihmisten kohtaamisesta. Olen päässyt luennoimaan Tampereen yliopistolle, paneelikeskusteluun Berliinin Pohjoismaisiin suurlähetystöihin ja haastattelemaan kansanedustajaehdokkaita. Ennen kaikkea olen kuitenkin päässyt tekemään tärkeää ja mielekästä ympäristötyötä muiden tiimiläisten kanssa, joista työskentelyn lomassa tuli myös ystäviäni.
– Julia Wright

 

Työskentely WWF Nuorissa toi kutsun Linnan juhliin

WWF:lle on tärkeää, että nuorten toiminta lähtee nuorista itsestään ja heitä osallistetaan myös projektien ja toiminnan suunnitteluvaiheessa. Myös Rovaniemellä järjestettyyn Arctic Youth Summit -tapahtumaan rekrytoitiin koordinaattori WWF Nuorista. Koordinaattori vastasi tapahtuman suunnitteluista ja käytännönjärjestelyistä sekä ennen viikon mittaista tapahtumaa että sen aikana. Itse tapahtuman jälkeen koordinaattorin tehtäviin kuului Rovaniemellä syntyneiden projektien koordinointi ja nuorten välisen yhteydenpidon ylläpitäminen ympäri Arktista aluetta.

Vuonna 2018 Linnan juhlien teema oli ympäristö, ja presidenttipari kutsui juhliin myös nuoria ympäristövaikuttajia. Arctic Youth Summit -koordinaattori sai myös kutsun.

– Suureksi yllätyksekseni sain kutsun Linnan juhliin vuonna 2018 koordinoituani WWF:n ja Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmä CAFF:n kansainvälistä Arctic Youth Summit -tapahtumaa ja siihen liittyvää nuorten vaikuttajien ryhmää. Vaikka konkreettiset teot ja tulokset ympäristön puolesta ovat paras palkinto omasta työstä, tällaiset tunnustukset toki lämmittävät myös sydäntä. On hienoa, että presidenttipari valitsi Linnan juhlien teemaksi ympäristön, ja osoittivat sitä kautta ympäristönsuojelun olevan tärkeää.
– Eeva-Maija Kakko