WWF Nuoret 2021

WWF Nuoret 2021

WWF Nuoret on ryhmä vapaaehtoisia, jotka ovat mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa WWF Suomen kanssa kestävään ruoan kulutukseen liittyviä projekteja. WWF Nuoret järjestää kampanjoita, tapahtumia ja innostaa tuhannet suomalaiset nuoret mukaan tekemään arjessaan kestäviä valintoja ja syömään ympäristöystävällisempää ruokaa. WWF Nuorten tavoitteena on inspiroida ihmisiä vaikuttamaan ruokavalinnoillaan – ja samalla tehdä siitä helppoa ja hauskaa. Ruokavalinnoilla on merkitystä, sillä ne muodostavat merkittävän osan jokaisen ihmisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Haluammekin innostaa suomalaisia nuoria kasvisruoan pariin, kannustaa vähentämään lihankulutustaan sekä pohtimaan ruokavalintojen merkitystä.

WWF Nuoret on toiminut Helsingissä vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2019 WWF Nuorten ryhmä laajeni ensimmäistä kertaa myös Turkuun ja Tampereelle, missä toiminta jatkuu edelleen nyt vuonna 2021. Tällä hetkellä WWF Nuorissa onkin mukana reilut 40 yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunutta nuorta. Järjestämme kaupunkikohtaisia kokouksia sekä koko WWF Nuorten ryhmän välisiä tapaamisia. WWF Nuorten toiminta on myös jakautunut eri työryhmiin, joissa kaikki pääsevät vaikuttamaan omien kiinnostuksen kohteidensa kautta ja jotka koostuvat eri kaupunkien ihmisistä. Näitä työryhmiä ovat tällä hetkellä poliittisen vaikuttamisen tiimi, viestintätiimi, yhteistyötiimi, podcast-tiimi sekä partiotiimi. Vaikuttamisen lisäksi WWF Nuorten toiminnassa pääsee tutustumaan uusiin, samanhenkisiin ihmisiin eri puolilla Suomea.

Alla olevassa kuvassa on aloja, joilta WWF Nuoret ovat – kuten huomaat, meillä on osaamista monelta alalta!