KUNTAVAALIHAASTATTELU: AADA RUHANEN, KESKUSTA

KUNTAVAALIHAASTATTELU: AADA RUHANEN, KESKUSTA

Aada Ruhanen on Keskustan kunnanvaltuutettu Hirvensalmella ja ehdolla myös tulevalle kaudelle Hirvensalmen kunnanvaltuustoon.

 .

” Minulle politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja unelmien toteuttamista pitäen kuitenkin erilaiset realiteetit mielessä. Haluan olla mukana kantamassa vastuuta meitä kaikkia koskevista asioista.

 .

– Ruhanen Facebook-sivullaan https://www.facebook.com/RuhanenAada

Kuinka aiot suojella oman kuntasi/kaupunkisi vesistöjä?.

Kotikuntani Hirvensalmi on tunnettu puhtaasta vedestä ja luonnosta, ja kunnan identiteetti rakentuukin näille hyvin vahvasti. Meillä on paljon mökkiläisiä, jotka odottavat pääsevänsä nauttimaan puhtaista vesistöistä. Puhdas vesi ja luonto ovat myös elinkeinojemme kehittämisen lähtökohtana. Meille on siis tärkeää, että vesistömme pysyvät puhtaina. Olemme kiinnittäneet merkittävästi huomiota vesiensuojeluun muun muassa laajalla jätevesiverkostolla, joka kattaa taajaman lisäksi myös haja-asutusalueet. Lisäksi rantarakentamisen määräykset on ajantasaistettu. On erittäin tärkeää, että vesien tilaa seurataan jatkuvasti ja jos vesien tilanteessa huomataan muutoksia ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kuinka parantaisit ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta kunnassasi?

Meillä Hirvensalmella kouluissa on säännöllisesti erilaisia teematapahtumia, joissa tutustutaan lähiluontoon, kuten metsään ja vesistöihimme. Luotan meidän koulujemme opettajiin, että he toteuttavat opetussuunnitelmaa. Mielestäni ei ole suotavaa alkaa politikoida perusopetuksen sisällöllä. Lähiluontoon tutustuminen on merkittävä osa ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuuden lisäämistä.

Koetko ympäristökasvatuksen tärkeäksi kouluissa? Miten edistäisit sitä?

Ympäristökasvatus kuuluu opetussuunnitelmaan, joten luonnollisesti sitä täytyy kouluissa olla. On tärkeää, että lapset oppivat arvostamaan luontoa ja toimimaan yhteistyössä sen kanssa. Siksi lähiluontoon tutustuminen on tärkeää myös koulussa.

Miten kouluissa pitäisi vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta?

Muutos ei tapahdu pakon kautta. En usko eläinperäisen ruoan kieltämisen olevan avain muutokseen. Tärkeää on, että kasvisruokaa on tarjolla ja se on laadukasta ja maukasta, jolloin vapaaehtoinen muutos on mahdollista. Monipuolinen ruoka on hyvin tärkeää. Kokemukseni mukaan olemme tällä hetkellä melko hyvällä tasolla tämänkin asian kanssa Hirvensalmella.

Asettele tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat (ilmastonmuutos/luonto, työllisyys, talous, terveydenhuolto, koulutus). Voit halutessasi perustella.

Mustavalkoinen asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on vaikeaa ja tarpeetonta. Asioita tulee tarkastella tilannekohtaisesti. Esimerkiksi talous ei ole itseisarvo, mutta vahvan talouden myötä pystytään toteuttamaan hyvä terveydenhuolto, koulutus ja ilmastoteot.

Tietoisku Keskustan kuntavaaliohjelmasta:

Keskustan kuntavaaliohjelmassa puhutaan energiantuotannosta, kestävästä kehityksestä, lähiruuasta sekä julkisesta liikenteestä. Konkretiaa ei ole paljoa.

Ohjelmassa ruoan suhteen painotetaan suomalaisuutta, mikä ei automaattisesti takaa ekologisesti kestävää ruoantuotantoa, erityisesti lihojen kohdalla, vaikkakin on muuten tavoiteltavaa. Energiantuotannossa keskusta keskittyy kivihiileen, mutta turve nähdään kannatettavana. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puunpoltolla ei myöskään takaa kestävää energiantuotantoa.