KUNTAVAALIHAASTATTELU: JENNA RAUTIONAHO, KOKOOMUS

KUNTAVAALIHAASTATTELU: JENNA RAUTIONAHO, KOKOOMUS

Jenna Rautionaho on Kokoomuksen ehdokas Turun kunnanvaltuustoon ja innokas opiskelijavaikuttaja.

Haluan tuoda valtuustoon nuoren opiskelijavaikuttajan näkemyksen. Rakennetaan yhdessä opiskelijaystävällisempää, kestävää  ja tulevaisuuteen katsovaa Turkua.

– Rautionaho nettisivuillaan https://www.jennarautionaho.fi/

Kuinka aiot suojella oman kuntasi/kaupunkisi vesistöjä?

Turussa tulee luopua sataman meriläjityksestä. Saaristomeren suojeluhankkeille tulee tarjota tukea ja konkreettisia toimintamahdollisuuksia. Lisätään Aurajoen puhdistustalkoita ja estetään haitallisten vieraslajien leviämistä. Aurajoen valuma-alueille tarvitaan paremmat suojavyöhykkeet ja hulevesien parempaa hallintaa.

Kuinka parantaisit ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta kunnassasi?

Lisätään jokapäiväiseen elämään liittyvää ympäristötietoisuutta kehittävää infoa esimerkiksi kadunvarsimainonnalla. Erilaiset siisti tapahtuma -kampanjat, Turussa toimiva Turun ilmastojoukkue ja Ainutlaatuinen Saaristomeri ovat esimerkkejä hyvistä tietoisuutta lisäävistä hankkeista. Ympäristötietoisuutta lisäävät kampanjat ja mainonta tulee toteuttaa sekä kohdistaa kohderyhmää ja ikäluokkaa tavoittavalla tavalla. 

Koetko ympäristökasvatuksen tärkeäksi kouluissa? Miten edistäisit sitä?

Kyllä, ympäristön ja kestävän kehityksen teemat tulee kytkeä osaksi opetussuunnitelmia kaikilla asteilla. Opettajille ja kouluttajille tulee tarjota kestävään kehitykseen liittyviä jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia. 

Miten kouluissa pitäisi vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta?

Jokaisessa koulussa tulee aina olla tarjolla kasvisruokavaihtoehto. Lisäksi kouluissa tulee olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä. Kasvisruoan raaka-aineiden tulee olla laadukkaita, ja kasvisruuan tulee olla aidosti vaihtoehtona linjastolla, eikä erityisruokavalioiden joukossa. Oppilaita tulee kannustaa valitsemaan kasvispainotteisia ruokia esimerkiksi lisäämällä tietoa aiheesta. Tämän lisäksi ruokahävikkiä tulee aktiivisesti vähentää. Ylijäämäruokaa tulisi olla mahdollista jakaa tai myydä koteihin, henkilökunnalle tai ulkopuolisille henkilöille.

Asettele tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat (ilmastonmuutos/luonto, työllisyys, talous, terveydenhuolto, koulutus). Voit halutessasi perustella.

Näitä asioita ei voida asettaa tärkeysjärjestykseen. Keskeistä on, että jokaisesta asiasta toteutetaan vähintään perustaso. Koulutus, työ, terveydenhuolto ja hyvä elinympäristö ovat jokaisen perusoikeuksia. Ilman ilmastonmuutoksen vastaisia toimia tulevaisuudessa ei ole elinkelpoista maapalloa, mutta ilman koulutusta ei ole työllisiä tai taloutta. Kaikki teemat kytkeytyvät toisiinsa, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Rakennetaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kaupunkia, jossa kannustetaan yrityksiä, kouluja ja terveydehuoltoa ottamaan toiminnassaan huomioon kaikki kestävän kehityksen osa-alueet.

Tietoisku Kokoomuksen kuntavaaliohjelmasta:

Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa on verrattain vähän konkretiaa. Ohjelmassa linjataan hiilenpolton korvaamisesta, jätteiden kierrätyksestä, liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä jäte- ja hulevesistä. Ohjelmasta puuttuu linjaukset liittyen julkisiin ruokahankintoihin, luonnonsuojeluun ja lähiluontoon.

Ohjelmassa ei eritellä, kuinka liikenteen päästöihin puututaan. Kokoomus ja RKP ovat ainoat puolueet, jotka mainitsevat jäte- ja hulevesien puhdistuksen rehevöitymisen ehkäisemiseksi.