Vaikuta ruokavalinnoilla – esittelyssä WWF Nuorten vaikuttamisopas ja kirje

Vaikuta ruokavalinnoilla – esittelyssä WWF Nuorten vaikuttamisopas ja kirje

Yksi WWF Nuorten tiimeistä keskittyi tänä vuonna miettimään, miten nuorten vaikuttamismahdollisuuksia voisi lisätä yhteiskunnassa. Tämä teema nousi tärkeäksi jo vuosi sitten tiimien aloittaessa työskentelyn. Koimme, että monia nuoria kiinnostaa vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin ja päätöksiin. Olimmehan me itsekin hakeutuneet WWF Nuoriin tämän toiveen myötä! Kuitenkaan tietoa siitä, miten asioihin voi nuorena vaikuttaa ei tuntunut löytyvän selkeästi yhdestä paikasta.

Koska nuorille on kuitenkin olemassa lukuisia vaikutusmahdollisuuksia ja väyliä, halusimme tiimimme kanssa murtaa epätietoisuutta aiheen ympärillä. Pyrimme näin myös osaltamme kannustamaan nuoria ympäri Suomea vaikuttamaan eri yhteiskunnan tasoilla. Vuoden päätteeksi onkin ilo julkaista tiimimme laatimat tuotokset, eli kirjeen, jolla jokainen nuori voi vaatia helposti kasvisruokaa omaan kouluunsa, sekä Inspiroidu, syö ja vaikuta: Nuorten oppaan vaikuttamiseen ja vastuullisiin ruokavalintoihin.


Kirje päättäjille

WWF Nuorten keskeinen teema on ruoka, ja myös vaikuttamistiimimme halusi keskittyä tähän teemaan. Valitettavasti yhä edelleen useissa kouluissa ei ole päivittäin saatavilla kasvisruokaa, eikä kasvisruokaa voi ottaa sitä halutessaan ilman erillistä ilmoitusta. Koska kasvisruoka kuitenkin kiinnostaa, on ravitsemuksellisesti terveellistä ja myös loistava keino vaikuttaa ilmastopäästöihin, koimme tärkeäksi, että koulussa jokainen voisi valita kasvisruokavaihtoehdon sen halutessaan. Siispä laadimme kirjeen, jolla jokainen koululainen voi vaatia lisää kasvisruokaa kouluunsa.

Kirje kirjoitettiin niin, että kuka vain nuori voi helposti käyttää sitä pohjana ja lähestyä sen avulla rakentavasti ja faktoihin perustuen kuntansa eri päättäjiä. Eri kunnat päättävät hieman eri tavoin kouluruokailun järjestämisestä, joten teimme kirjeestä ”avoimen”, eli sen voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla koulun rehtorille, kouluruokaa tuottavalle yritykselle, kunnan sivistystoimeen tai kunnan valtuutetuille. Kirjeen lisäksi muita lisävinkkejä kouluruokaan vaikuttamiseen voi kurkata myös WWF:n sivuilta.


Nuorten opas vaikuttamiseen

Myös toinen tuotos eli nuoren vaikuttajan opas, rakentui ruokateeman ympärille. Halusimme koota ylös tapoja vaikuttaa asioihin niin omassa elämässä kuin yhteiskunnassakin, jotta jokaisen nuoren olisi helpompaa löytää itselleen sopiva vaikuttamistapa. Oppaalla halusimme myös innostaa nuoria osallistumaan eri tavoin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ja rikkoa myyttiä siitä, ettei nuorena voi vaikuttaa hiilijalanjälkeen, ruokavalioon tai vaikkapa kunnan päätöksentekoon.

Yksilötasolla kuka vain voi vaikuttaa huomattavasti omiin ilmastopäästöihinsä siirtymällä kasvisruokavalioon. Siispä kokosimme oppaaseen vinkkejä ja faktatietoa mm. kasvisruokailun ravintoarvoista ja päästöistä. Oppaassa käydään läpi myös sitä, miten ruokavalion muutos kannattaa aloittaa. Esittelemme myös lukuisia keinoja vaikuttaa mm. omien ystävien, perheen, koulun ja kunnan tasolla asioihin. Koska vaikuttamista ei ole pelkkä kunnallisaloitteiden tai adressien kirjoittaminen, listasta löytyy myös mm. vinkkejä sosiaalisessa mediassa, koulussa ja harrastuksissa vaikuttamiseen. Kokosimme oppaaseen myös WWF Nuorten kokemuksia kasvisruokailuun vaihtamisesta, sekä vastausvinkkejä yleisiin väitteisiin, joita kasvissyöjänä saattaa vielä kuulla.

Oppaan ja kirjeen tekeminen oli innoittavaa ja opettavaista. Tiimimme pääsi muun muassa oppimaan eri vaikutuskeinoista ja kunnallisesta päätöksenteosta, pohtimaan kasvisruuan terveellisyyttä ja päästöjä, sekä miettimään miten tästä kaikesta pitäisi puhua, jotta saa äänensä kuuluviin. Vaikka opas sisältää monia eri keinoja vaikuttaa ja osallistua itseä koskeviin asioihin, oli itselleni ehkä tärkein oppi se, että kaikkien ei ole tarpeen käyttää kaikkia listan keinoja. Tärkeintä on löytää itselle sopivin tapa vaikuttaa!

Toivottavasti opas ja kirje helpottavat teidänkin matkaanne ilmastoystävällisempiin valintoihin ja vaikuttamiseen! <3