Nuoret ympäri maailmaa ilmastonmuutoksen keskellä

Nuoret ympäri maailmaa ilmastonmuutoksen keskellä

Kun keväällä 2020 aikaa vietettiin kotona enemmän kuin koskaan, saivat kolme WWF Nuorten jäsentä mahdollisuuden laajentaa maailmaansa erityisellä tavalla. Suvi, Laura ja Selina osallistuivat Zoom-kokouksiin, joihin liittyi nuoria Filippiineiltä, Egyptistä, Keniasta ja Tansaniasta. Tarkoituksena oli keskustella siitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät osallistujien kotimaissa sekä siitä, mitä tunteita nämä muutokset nuorissa herättävät. Tähän Living in Climate Crisis -projektiin nuoret toi yhteen freelancertoimittaja Ulla Kärki, joka myös ohjasi tapaamisia WWF:n ympäristökasvatuksen johtavan asiantuntijan Sanna Koskisen kanssa.

Filippiineillä merenpinnan nousu ja sään ääri-ilmiöt uhkaavat ruoantuotantoa, Tansaniassa kärsitään kuivuudesta ja Egyptissä lämpötila nousee.

Jo ensimmäisen puhelun alkumetreillä tuli selväksi, että ilmastonmuutos ei ole tulevaisuuden kauhukuva vaan sen vaikutukset näkyvät jo jokaisen osallistujan kotimaassa tavalla tai toisella. Filippiineillä merenpinnan nousu ja sään ääri-ilmiöt uhkaavat ruoantuotantoa, Tansaniassa kärsitään kuivuudesta ja Egyptissä lämpötila nousee. Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät muun muassa etelän vähälumisina talvina ja keskilämpötilan kohoamisena. Vaikka Suomessa muutokset saattavat vaikuttaa vähäisiltä muihin maihin verrattuna, on hyvä muistaa, että elämme globaalissa maailmassa, jossa maat ja ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan. Se mitä tapahtuu muualla päin maailmaa, vaikuttaa meihin. Homma toimii myös toiseen suuntaan: tekomme täällä – kuten luonnonvarojen ylikuluttaminen – vaikuttaa ihmisten elämään muualla.

Huolta aiheuttavat niin yhteiskuntien kuin nuorten omat tulevaisuudet. Riittääkö ruoka? Miten tulevat sukupolvet selviävät? Uskaltaako hankkia lapsia?

Ilmastonmuutoksen vaikutusten lisäksi keskusteluissa paneuduttiin siihen, mitä tunteita ja ajatuksia nykyinen ympäristön tila nuorissa herättää. Jos keskustelu oli tätä ennen ollut vakavaa, muuttui tunnelma nyt surulliseksi. Huolta aiheuttavat niin yhteiskuntien kuin nuorten omat tulevaisuudet. Riittääkö ruoka? Miten tulevat sukupolvet selviävät? Uskaltaako hankkia lapsia? Miten muiden eläinten ja luonnon käy? Tapaamisten yksi hienoimmista anneista oli se, että näiden kysymysten äärellä osallistujat saivat lohtua toisiltaan. Emme ole yksin. Puhelut toimivat konkreettisena esimerkkinä siitä, että ympäri maailmaa löytyy nuoria, jotka ovat peloistaan huolimatta tekemässä aktiivista työtä ympäristömme puolesta. 

Vaikka osallistujien tarinat vetivät monesti kuuntelijat hiljaisiksi, löytyi seasta iloisiakin aiheita. Esimerkiksi osallistuja Egyptistä kertoi, kuinka hän saa iloa siitä, että tekee aktiivisia muutoksia elämässään ja näin kantaa vastuun teoistaan. Muutoksen tekeminen tuo voimaa myös muille osallistujille. Myös ihmisten välinen yhteistyö ja solidaarisuus koettiin tärkeiksi ja iloa tuoviksi asioiksi. Nuoret kuvailivat myös kauniisti asioita, joita he haluavat suojella. Filippiiniläiset nuoret puhuivat ruoasta ja maasta, joka sitä tuottaa. Kenialainen nuori puolestaan kertoi nähneensä meren ensimmäistä kertaa ollessaan 18-vuotias ja kuinka suuren vaikutuksen se häneen teki. Myös egyptiläinen osallistuja kertoi ihastelevansa merta ja sen omaa upeaa maailmaa. 

Vaadimme tehokkaita ilmastotoimia niin meidän, kuin muiden maailman nuorten tähden. Enää ei ole aikaa odotella.

Nuorten tarinat ympäri maailmaa olivat vaikuttavia ja keskusteluiden päättyessä tunnelma oli lämmin. Jokainen osallistuja kertoi jatkavansa ympäristön puolesta toimimista omassa kotimaassaan, nyt monta tarinaa rikkaampana. Näiden tapaamisten pohjalta suomalaiset osallistujat kirjoittivat kirjeen, joka lähetettiin Suomen pääministerille sekä ympäristö- ja valtiovarainministereille. Kirjeen kautta Living in Climate Crisis -projektiin osallistuneet nuoret liittyivät niihin moniin muihin, jotka jakavat maapallomme tulevaisuuteen – ja nykyhetkeen – liittyvän tunteiden vyyhdin. Vaadimme tehokkaita ilmastotoimia niin meidän, kuin muiden maailman nuorten tähden. Enää ei ole aikaa odotella.

Photo by Clay Banks on Unsplash