5 tapaa tuoda antirasismi ympäristötyön keskiöön

5 tapaa tuoda antirasismi ympäristötyön keskiöön

Ideoimme viisi tapaa, joilla antirasismia voi pyrkiä tuomaan osaksi omaa ilmastotyötään. Kirjoituksen on kuitenkin laatinut valkoinen ihminen, joka ei ole rasismin kokemusasiantuntija. Kannattaa siis tutustua myös listan lopusta löytyvään lisälukemistoon.

1. Tutustu kritiikkiin, jota länsimainen ilmastoliike ja ympäristöjärjestöt ovat saaneet vuosikymmenten varrella. Mieti tapoja, joilla voit itse vaikuttaa toimintaan. Kyseenalaista omia ennakkoluulojasi ja ajatusmallejasi. Lue, tutki, opi.

2. Selvitä, millaisia seurauksia ilmastonmuutoksella on erilaisiin ihmisryhmiin ja kulttuureihin. Ilmastonmuutos ei diskriminoi, mutta emme kärsi ympäristöongelmista tasavertaisesti. Maapallon kylmimmät ja kuumimmat alueet muuttuvat muuta maapalloa nopeammin. Ole utelias – keitä näillä alueilla elää? Miten he elävät? Mikä on heidän roolinsa ilmastonmuutoksessa ja sitä vastaan kamppailussa? Kunnioita kulttuurieroja ja erilaisia tapoja tehdä työtä ympäristön ja ilmaston eteen. Usein ilmastonmuutoksen vaikutuksista ensimmäisinä kärsivät eivät ole merkittävällä tavalla osallistuneet ilmaston kuormittamiseen.

3.Tutustu antirasistiseen taiteeseen, mediaan ja kirjallisuuteen. Tarkastele myös jo nyt kuluttamaasi mediaa: ketkä sitä tekevät? Keitä fanittamasi luontodokumentaristit ovat? Etsitkö aktiivisesti uusia näkökulmia ilmastotyöhön? Myös sellaisia, jotka eivät kuvaa itsesi kaltaisten ihmisten elämää? Kriittinen katse kuluttamaamme mediasisältöön on tärkeää tuoda osaksi arkea. Suomessa ja länsimaissa laajemmin valkoiset äänet korostuvat yli muiden, eikä ilmastomedia ole siinä poikkeus.

4. Kuuntele ihmisiä, jotka kokevat rasismia arjessaan. Anna heille tilaa puhua ja itsellesi oppia.

5. Kohtele kaikkia tasavertaisesti ja puhu toisista kunnioittavasti. Sillä, mitä sanoja käytämme arjessa on suuri merkitys ajatteluumme ja käytännön toimintaamme. Voit tutustua kansalaisjärjestö FEM-R:n antirasistiseen sanastoon täällä: http://www.fem-r.fi/sanasto/


Lisälukemista