Arctic Youth Summit

Arctic Youth Summit

Mikä Arctic Youth Summit?

Rovaniemen Norvajärvellä järjestettiin lokakuussa 2018 ensimmäinen Arctic Youth Summit, jonka tarkoituksena oli edistää yhteistyötä arktisen alueen nuorten välillä ja saada alulle nuorten vaikutustyö arktisen biodiversiteetin hyväksi. Järjestäjinä olivat arktisen neuvoston biodiversiteettityöryhmä CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) sekä WWF Suomi (myös Nuorten tiimi). Arktinen neuvosto on kansainvälinen yhteistyöelin arktisten valtioiden ja alkuperäisyhteisöjen välillä, joka pyrkii tukemaan kestävän kehityksen toteutumista ja ratkaisemaan arktiseen ympäristöön ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyviä ongelmia. CAFF:n ja WWF:n mukaan nuorten osallistaminen on tärkeää.

Arctic Youth Summit (AYS) järjestettiin Norvajärven leirikeskuksessa ja se kesti yhden viikon. Siihen osallistui 36 nuorta lähettilästä kaikista kahdeksasta arktisesta maasta, kolmesta Arktisen neuvoston tarkkailijamaasta sekä eri arktisten alkuperäiskansojen yhteisöistä. Arktisia valtioita, jotka ovat kokonaan tai osittain arktisella alueella, ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Venäjä, Kanada, Yhdysvallat (Alaskan osavaltio) sekä Grönlanti (Tanska). Tarkkailijamaista mukana olivat Intia, Singapore ja Saksa. Joukossa oli paljon alkuperäiskansojen edustajia, esimerkiksi saamelaisia eri puolilta Saamenmaata. WWF Suomen nuorten tiimistä meitä oli kaksi lähettilästä. Nuoria yhdisti halu tietää enemmän arktisesta alueesta sekä huoli ympäristöstämme ja oikeuksistamme.

Tehtävämme arktisina lähettiläinä

Tärkein tehtävämme AYS:n aikana oli pohtia, mitkä asiat arktisessa ympäristössämme huolettavat eniten ja kaipaavat eniten huomiota, ja tämän perusteella kirjoittaa yhteinen julkilausuma, joka luovutettiin ministereille CAFF:n järjestämässä Arktisessa biodiversiteettikongressissa Rovaniemellä. Julkilausumassa nostimme esiin erityisesti, että nuorten täytyy saada äänensä kuuluviin, alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumista täytyy parantaa ja tietoa arktisesta alueesta täytyy levittää kaikkialle. Osallistuimme kongressiin myös järjestämällä nuorten oman tilaisuuden, jossa halukkaat pääsivät näyttämään pilkahduksen omasta kulttuuristaan. Nuoret esittivät perinteistä laulua ja tanssia ja kertoivat elämänkokemuksistaan ja vetosivat siten kuulijoiden tunteisiin. Yksi Alaskan lähettiläistä pääsi myös edustamaan ryhmäämme kongressin paneelikeskusteluun, jota me muut seurasimme.

Projektinamme AYS:n aikana oli myös tuottaa video, joka tiivisti julkilausuman sanoman. Se esitettiin ensimmäisen kerran Rovaniemen biodiversiteettikongressissa, ja sen jälkeen sitä on näytetty myös Puolan ilmastokokouksessa sekä Egyptin biodiversiteettikonferenssissa. Työmme arktisina lähettiläinä alkoi Rovaniemellä lokakuussa ja jatkuu ainakin koko kevään. Tarkoituksenamme on levittää viestiä edelleen kukin omalla tahollamme, esimerkiksi keskustelemalla ministeriöiden tai Arktisen neuvoston edustajien kanssa, osallistumalla kokouksiin tai tuottamalla sisältöä. Osa lähettiläistä on jo käynyt puhumassa erilaisissa tapahtumissa ja antanut haastatteluja. AYS:ssa kehiteltiin myös arktisen alueen nuorten omaa organisaatiota, Arctic Youth Network, jonka toivotaan saavan tarkkailijastatus Arktisen neuvoston kokouksiin.

Kokemuksia ja tunnelmia

Virallisen työmme ohella AYS oli muutenkin antoisa. Oli hienoa oppia elämästä ja sen haasteista arktisen alueen eri kolkissa. Opimme uutta myös arktisista ympäristöongelmista, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, alkuperäiskansoja koskevasta epäoikeudenmukaisuudesta sekä Lapin luonnosta. Kävimme myös Rovaniemen arktisessa keskuksessa katsomassa näyttelyitä ja upeita dokumenttielokuvia. Nautimme Napapiirin luontopoluista ja lumesta, kasvisruoasta, revontulista, saunasta, uimisesta ja musiikista. Erityismaininnan voi antaa AYS:ssa suuren työn tehneille WWF Suomen työntekijöille, ja myös nuorten tiimiläisille, jotka huolehtivat ryhmäytymisestä ja hauskoista aktiviteeteista. Hauskanpito oli tärkeää vastapainoa työllemme arktisten asioiden parissa.

Arctic Youth Summit antoi ja antaa meille nuorille mahdollisuuksia tuoda ääntämme kuuluviin. Me nuoret olemme tulevaisuuden vaikuttajia, mutta olemme jo nyt valmiita tekemään rohkeita ratkaisuja, koska ympäristöongelmat, joista keskustelemme nyt, tulevat kärjistymään vielä elämämme aikana.