Mitä ilmaston eteen on jo tehty? – Päivittyvä blogiteksti positiivisista ilmastouutisista

Vaikka ympäristösopimukset, lainsäädännöt ja tavoitteet hiilineutraaliudesta saattavat toisinaan tuntua tyhjältä sanahelinältä, on meillä mahdollisuus saada aikaan hyviä asioita. Historiasta löytyy todisteita siitä, että niin kansainvälisellä kuin paikallisellakin tasolla pystytään tekoihin ja päätöksiin luonnon puolesta. Hyvä esimerkki ympäristönsuojeluun liittyvästä saavutuksesta on otsonikadon pysäyttäminen. CFC-kaasut kiellettiin kansainvälisesti yhteisellä päätöksellä 15. syyskuuta 1987.

Tähän päivittyvään blogitekstiin kokoamme tiivistetysti ilmaston kannalta tehtyjä positiivisia asioita. Teksti muokkaantuu vuoden aikana ja kohdat lisääntyvät, joten palaa tänne vielä uudestaan!

Vaikka joidenkin lajien kannat ovat parantuneet, on silti olemassa useita lajeja, jotka ovat uhanalaisuusasteikolla hyvin korkeassa riskissä.

ONNISTUNUT SUOJELUTYÖ: ESIMERKKINÄ PANDAT JA INDUKSEN JOKIDELFIINIT

Vaikka lajikato on huimaa, on joidenkin lajien suojelussa myös onnistuttu. Esimerkiksi eteläaasianjokidelfiineihin kuuluvan Induksen jokidelfiinin kanta on kaksinkertaistunut vuodesta 2001 paikallisten tehokkaan toiminnan johdosta.

WWF:n logossakin komeileva isopanda on siirtynyt Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa uhanalaisesta vaarantuneeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että pandojen populaatiot ovat alkaneet kasvaa onnistuneen suojelutyön ansiosta. 

2021 ON YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN EKOSYSTEEMIEN PALAUTUMISEN VUOSIKYMMEN, YK DECADE ON ECOSYSTEM RESTORATION

Vuosi 2021 aloittaa YK:n ekosysteemien palautumisen vuosikymmenen, joka kestää aina vuoteen 2030 asti. Vetovastuussa ovat YK:n ympäristöohjelma sekä elintarvike- ja maatalousjärjestö. Sen tavoittena on pysäyttää ekosysteemien rappeutuminen. Ensisijaisena tavoitteena on luoda toimintakenttä ekosysteemien palauttamiselle omistautuneille projekteille ja vuoropuhelulle.

Kansainväliset ympäristösopimukset: esimerkkinä Pariisin ilmastosopimus

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Sopimuksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä maailmanlaajuisesti, sekä suunnata kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä.

Muun muassa Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenmaat ovat allekirjoittaneet Pariisin sopimuksen ja vahvasti sitoutuneet sen täytäntöönpanoon. Vuoden 2021 tammikuun ilouutinen oli se, että Yhdysvallat liittyivät takaisin Pariisin ilmastosopimukseen uuden presidentin myötä.  

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä!

Historiallinen ennakkopäätös Hollannissa: Shellin vähennettävä päästöjään 45 prosentilla

Alankomaissa seitsemän ympäristöjärjestöä ja 17 000 maan kansalaista haastoivat Shellin oikeuteen onnistuneesti. Oikeuden päätöksen mukaan Shellin on leikattava hiilidioksidipäästöjään 45 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Päätös on historiallinen, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta kun yritys määrätään noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta. Arvellaan, että tuomio vaikuttaa energiayhtiöihin ympäri maailman. Shell on todennut pettymyksensä tuomioon, ja yhtiö todennäköisesti valittaa tuomiosta.

Öljyjätin hallitukseen ilmastosijoittajaryhmän kaksi ehdokasta

Yritysmaailmassa on myös havaittavissa muutoksen tuulia. Kansainvälisen öljyjätti Exxon Mobilin hallitukseen valittiin Nesteen entinen biopolttoliiketoiminnan vetäjä Kaisa Hietala. Hietalan päästyä hallitukseen ajoi ilmastotoimia vaativa sijoittajaryhmä Engine No. 1. Myös toinen sijoittajaryhmän ehdokas, Gregory Goff, valittiin. Uutista voi pitää mullistavana, sillä Exxon Mobilin johto on vastustanut ilmastostrategiansa muuttamista vuosikymmeniä, ja nyt uusien hallitusjäsenien valinta antaa toivoa, että perinteinen linja on muuttumassa.

Jokaista ilmaston eteen tehtyä päätöstä tulee juhlia!

Pikaruokaketju Fafa's lopettaa punaisen lihan myynnin

Kasvisruoan arkipäiväistyminen on taas askeleen lähempänä. Kotimainen pikaruokaravintola Fafa’s on päättänyt lopettaa punaisen lihan myynnin kokonaan kaikissa toimipisteissään vuoden loppuun mennessä. Syy päätökseen on kuluttajien muuttuneessa ostokäyttäytymisessä, sekä yrityksen päätöksestä sitoutua kestävämpään toimintaan. Fafas’in mukaan lihatuotteiden myynti on laskenut vuodessa kolmanneksella ja se kattaa enää alle kymmenen prosenttia kaikesta myynnistä.