Suomeen maailman vahvin ilmastolaki

Suomeen maailman vahvin ilmastolaki

Olemme mukana vaatimassa Suomeen maailman vahvinta ilmastolakia! Allekirjoitimme Nuorten Agenda 2030 -ryhmän kirjallisen kannanoton ilmaston puolesta. Se jätettiin lokakuun lopussa Suomen hallitukselle. Lue alta Nuorten Agenda2030 -ryhmän laatima tiivistelmä siitä, mistä on kyse.

“Tällainen on nuorten unelmien ilmastolaki! Nuoret vaativat yhteisessä kannanotossaan Suomeen maailman vahvinta ilmastolakia. Kannanoton on allekirjoittanut 50 järjestöä, jotka yhdessä edustavat satoja tuhansia nuoria. Vaadimme uudelta ilmastolailta seuraavaa:

  1. Tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 mennessä kirjattava lakiin
  2. Asetetaan oma nuorten ryhmä osallistumaan ilmastopolitiikan tekemiseen
  3. Tieto ilmastotoimista oltava jokaisen ulottuvilla
  4. Ilmastotavoitteet saavutettava ensisijaisesti päästöjä vähentämällä
  5. Vahvistetaan ilmastopaneelin roolia ja resursseja

Toivomme, että päättäjät kuulevat viestimme ja ottavat ilmastonmuutoksen torjunnan tosissaan. Hallituksella on nyt mahdollisuus tehdä Suomeen maailman vahvin ilmastolaki, joka sitoo myös tulevia hallituksia hiilineutraalin Suomen rakentamiseen. Käyttäkää tilaisuus hyväksenne!”

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän kolme muistutusta:

  1. Ilmastokriisiä ei ole koronan takia peruttu. Ilmasto kuumenee edelleen kiihtyvää vauhtia. Mitä pidempään ilmastotoimia viivytellään, sitä raskaampia ovat seuraukset.
  2. Hallitus uudistaa parhaillaan ilmastolakia. Hallituksella on mahdollisuus kirjata lakiin tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035. Tämä laki olisi maailman vahvimpia ilmastolakeja ja sitoisi myös tulevia hallituksia. Hallitus ei saa lipsua omista tavoitteistaan. Kyseessä on planeettamme tulevaisuus.
  3. Vaikka ilmastonmuutos koskettaa kaikkia, vaikuttaa se aivan erityisesti meihin nuoriin ja meidän tulevaisuuteemme. Me joudumme elämään ilmastonmuutoksen seurausten kanssa loppuelämämme. Koska ilmastonmuutos on erityisesti nuoria koskettava ongelma, tulee nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta ilmastopäätöksentekoon lisätä.

Lue lisää Nuorten Agenda2030 -nettisivuilta.